FN:s säkerhetsråd
- ett skolmaterial

Välkommen till Svenska FN-förbundets skolmaterial om FN:s säkerhetsråd. En animerad film om säkerhetsrådet med tillhörande diskussionsfrågor.

En kort film om FN:s säkerhetsråd

1

Titta på filmen för att få en bild av vad FN:s säkerhetsråd är och vad rådet gör.

2

Välj ett av nedanstående teman. Varje tema består av olika delar, där varje delområde innehåller en öppningsfråga, en kort faktatext och en diskussionsfråga. Varje del kan genomföras enskilt eller som en gruppuppgift.

3

När en del eller ett tema är avklarat är det dags att gå vidare till nästa.

Teman

För dig som lärare

Detta material är tänkt att ge basfakta och inspirera till diskussion om FN:s säkerhetsråd och vilken roll Sverige kan ha i säkerhetsrådet.

Förkunskaper

Materialet är uppbyggt så att det i varje del ger kort grundläggande fakta som blir en grund till en efterföljande diskussionsuppgift. Det är dock bra att ha kunskap om vad FN är för typ av organisation, vilken huvuduppgift FN:s säkerhetsråd har och att Sverige under 2017-18 var en av de femton medlemmarna i säkerhetsrådet.

Utifrån Lgy 11 och kursplanernas centrala innehåll rekommenderas materialet särskilt i följande gymnasiekurser: Geografi 1, Historia 1, Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, Internationella relationer, Människors miljöer och Samhällskunskap 1.

Användning

Frågorna i materialet kan besvaras antingen muntligt i grupp eller i form av en skriftlig individuell uppgift. Varje del inleds med en faktafråga där ett av flera svarsalternativ är rätt. Så snart ett svar valts ges en kort faktabeskrivning som i sin tur leder till en avslutande diskussionsfråga.

De avslutande diskussionsfrågorna är tänkta att problematisera och öppna för elevernas reflektion, tolkning och analys av ämnet. Materialet ger bland annat eleverna möjlighet att öva på följande förmågor: analys, källkritik och presentationsteknik.