Allmänt om
säkerhetsrådet

Allmänt om säkerhetsrådet, från hur frågor lyfts, till sammansättningen av rådet.

Fem delar med fakta och diskussionsfrågor

Steg 1 av 3 - Öppningsfråga

Hur tror du att möten och förhandlingar i säkerhetsrådet sker?

Välj ett av alternativen nedan

Hur tror ni säkerhetsrådet påverkas av att ett möte är öppet eller stängt? Fundera över hur ni själva påverkas om ni pratar om era åsikter inför hela klassen eller bara en nära vän.

Steg 1 av 3 - Öppningsfråga

Vad av följande tror du är säkerhetsrådets mest kraftfulla verktyg?

Välj ett av alternativen nedan

Vad tror ni är ett säkerhetshot? Ge exempel.

Steg 1 av 3 - Öppningsfråga

Hur många organ, förutom säkerhetsrådet, kan ta bindande beslut inom FN?

Välj ett av alternativen nedan

När tror ni man ska använda de olika verktygen och finns det tillfällen då det är nödvändigt för att skapa fred?

Steg 1 av 3 - Öppningsfråga

Hur många av de 15 medlemsländerna i säkerhetsrådet har vetorätt?

Välj ett av alternativen nedan

Att ta bort vetorätten helt vore väldigt svårt, men hur skulle en begränsning av vetorätten kunna se ut – en realistisk sådan som vetoländerna skulle kunna acceptera?

Steg 1 av 3 - Öppningsfråga

Hur många ja-röster tror du krävs för att en resolution ska antas i säkerhetsrådet?

Välj ett av alternativen nedan

Hur tror ni att säkerhetsrådets arbete skulle påverkas om länder tvingades motivera varje gång de använder sina veton.
I vilket läge skulle du själv kunna tycka att ett veto är ok?”