Sveriges bidrag
utanför rådet

Om Sveriges möjlighet att fortsätta bidra efter tiden i säkerhetsrådet 2017-2018. Vad kan Sverige göra nu när de har lämnat rådet?

Fyra delar med fakta och diskussionsfrågor

Steg 1 av 3 - Öppningsfråga

Hur många är de globala målen?

Välj ett av alternativen nedan

Kolla på de globala målen – hur tror ni det skulle påverka världens konflikter om dessa är uppfyllda till år 2030?

Steg 1 av 3 - Öppningsfråga

Vilka västeuropeiska länder tog plats i säkerhetsrådet den 1 januari 2019?

Välj ett av alternativen nedan

Hur ska säkerhetsrådet kunna representera hela världen? Hur skulle ni fördela de 15 platserna rättvist?

Steg 1 av 3 - Öppningsfråga

Hur många resolutioner har antagits i säkerhetsrådet år 2017-2018?

Välj ett av alternativen nedan

Tror ni Sveriges arbete i säkerhetsrådet under 2017-2018 kommer att göra skillnad på längre sikt?

Steg 1 av 3 - Öppningsfråga

Vilka år var det Sverige senast satt i säkerhetsrådet (innan 2017–2018)?

Välj ett av alternativen nedan

Hur tror ni att ett litet land som Sverige kan fortsätta påverka världens utveckling utanför säkerhetsrådet?