Sveriges bidrag
i säkerhetsrådet

Om Sveriges roll i säkerhetsrådet 2017–2018. Fokus ligger på sex av de prioriteringar Sverige haft i rådet.

Sex delar med fakta och diskussionsfrågor

Steg 1 av 3 - Öppningsfråga

Hur avgörs det vilka icke-permanenta länder som ingår i säkerhetsrådet?

Välj ett av alternativen nedan

Är det viktigt att allmänheten känner till de beslut som tas i säkerhetsrådet? Varför?

Steg 1 av 3 - Öppningsfråga

Hur stor andel tror du var kvinnor av de som briefade säkerhetsrådet under Sveriges ordförandemånad år 2018?

Välj ett av alternativen nedan

Skulle ett fredsavtal ha större chans att hålla om kvinnor varit delaktiga i förhandlingarna? Om ja, varför?

Steg 1 av 3 - Öppningsfråga

Hur många miljoner barn tror du direkt påverkas av väpnade konflikter runt om i världen?

Välj ett av alternativen nedan

På vilka sätt tror ni att skydd av barn i konfliktområden idag kan förhindra en konflikt imorgon?

Steg 1 av 3 - Öppningsfråga

Har andra länder än de som är medlemmar i säkerhetsrådet möjlighet att delta i förhandlingarna?

Välj ett av alternativen nedan

Varför tror ni det är positivt att bjuda in de länder som är del av en konflikt till förhandlingarna i säkerhetsrådet?

Steg 1 av 3 - Öppningsfråga

I vilket av följande länder har säkerhetsrådet under det senaste decenniet lyckats förebygga en potentiellt storskalig konflikt?

Välj ett av alternativen nedan

Vad tror ni kan vara tidiga tecken på att en konflikt kan komma att bryta ut i ett land? Ge exempel.

Steg 1 av 3 - Öppningsfråga

När var senaste gången klimatet lyftes som en fråga inom säkerhetsrådet innan 2018?

Välj ett av alternativen nedan

Hur tror ni att klimatförändringar kan bidra till konflikt?